20/08 2012, Betoniranje puta u Josanici. Autor fotografije: Dado

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<