12/10 2010, Priprema puta za betoniranje, autor fotografija Dado Ljoljo