WebAdmin: Dalibor Ljoljo, Darko Situm       Fotografija: Dado Ljoljo, Simun Situm "Bracko", Zanio Ljoljo                Copyrightjosanica.com 2010 

 

Novo u Josanici

 

 

 Betoniranje puta 

U toku je akcija prikupljana novaca za betoniranje puta. 

 

 Novi prikljucci vode 

Zavrsena je faza instaliranja novih prikljucaka vode.

 

 Javna rasvjeta??? 

Dali ce biti odrzana obecanja celnih ljudi grada Konjica o rasvjeti u Josanici?

 

 

 

Trenutno se radi na osnivanju neprofitabilne udruge povratnika"JOSANICA". Vise o tome narednih dana.

 

 

 

 

U fazi smo prikupljanja informacija koja su domacinstva prikopcala vodu te ko je i koliko uplatio za prikljucke. Jos je nejasno kakva prava imaju oni koji nisu platili i nisu bili zainteresirani za prikljucak "Crna Vrela". Nadamo se da nikome vode nece faliti te da ce ostvariti svoja prava sukladno zakonu.

 

Srodne informacije:

 

>Celebici dobili novi vodovod

 

>Deveta skupstina malih dionicara "Vodovod i kanalizacija" d.d. Konjic

 

 

Ime i prezime                   Iznos                                  Novac preuzeo:

               

                              

                                      

lista u izradi

    

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U skladu sa zakonom o privatnosti, imena svih osoba na josanica.com su objavljena uz njihovu suglasnost.

Cilj josanica.com je da olaksa razmjenu informacija te omoguci bolju organizaciju i suradnju zitelja Josanice u svrhu zajednickog dobra.

 

Josanica.com se ograduje u slucaju objavljivanja netocnih informacija. Svi izvori informacija ce biti navedeni te ce se iste pokusati provjeriti prije objave.

 

WebAdmin